>
Công trình - Dự Án » Công Trình Khu Biệt Thự Nam Á

Hình thức dức đầu tư: Xây Mới

Vị trí : Xã Hòa Long - thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô: Công trình cấp 3

Diện tích : 50 ha

Vốn đầu tư : 500.000.000 (năm trăm tỷ đồng)

Mục tiêu đầu tư: Tạo ra một khu đô thị phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay; nâng cao năng lực hoạt động và quản lý của các thành phần kinh tế vào sự nghiệp phát triển ngành đô thị để thu hút sự đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 

GIỎ HÀNG