>
Công trình - Dự Án » Dự Án Khu Nhà ở Phường Long Tâm

(Đối diện bệnh viện 700 giường Bà Rịa)

1. Tên dự án: Dự Án Khu Nhà ở Phường Long Tâm

2. Mục tiêu đầu tư:

 Xây dựng một khu dân cư mới đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ công nhân viên chức về làm việc tại bệnh viện 700 giường Bà Rịa chưa có nhà ở, cùng kết hợp với các bộ phận công chức làm việc tại Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số dân đang sinh sống làm việc tại thành phố Bà Rịa,…

3. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây mới

4. Vị trí : Đường Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

5. Quy mô: Diện tích : 17.000 m2

    6. Vốn đầu tư : 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng tỷ đồng)

                                                                            

GIỎ HÀNG