Công trình - Dự Án » Khu du lịch Ngọc Hải Resort

1. Tên dự án: Khu du lịch Ngọc Hải Resort

2. Mục tiêu đầu tư:

 Xây dựng một khu du lịch lưu trú và nghĩ dưỡng sinh với đầy đủ các phân khu chức năng, nhằm đáp ứng nhu cầu và thu hút một lượng khách lớn nghĩ dưỡng và tắm biển của khách du lịch trong nước và quốc tế tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Xây dựng một khu nghĩ dưỡng với cung cách phục vụ chuyên nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu của những khách du lịch có nhu cầu cao.

3. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây mới

4. Vị trí : Thị trấn Phước Hải - huyện Đất Đỏ -  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

5. Quy mô: Diện tích : 33.893 m2

6. Vốn đầu tư : 95.232.000.000 (Chín mươi lăm tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu đồng)